Là gì bản chất

Bản chất là gì?

27/05/2022 admin 0

Chúng ta đã từng nghe đến câu nói của Leenin là: “Bản chất hiện ra. Hiện tượng có tính bản chất”. Vậy thì chúng ta […]